BJ Service

wydawnictwo, księgarnia, tłumaczenia.

0

Your Cart

Regulamin sklepu internetowego

(obowiązujący od dnia 16 maja 2020 r.)

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy BJ Service, działający pod adresem: ajaczytam.pl (zwanym dalej: „Sklep”), prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowo-Usługowe BJ Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działający pod adresem: ul. Mogilska 16/7, 31-516 Kraków, zarejestrowany pod numerem KRS 0000950911, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz numerem NIP 6751761168 i REGON 521145519 o Kapitale zakładowym 90000 PLN (zwanym dalej: „BJ Service”).
 1. BJ Service prowadzi sprzedaż książek i materiałów edukacyjnych, (zwanych dalej: „Produkty”).
 2. Zamawiający w Sklepie (zwany dalej: „Klient”) przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Produkty z kategorii „Tania Książka” mogą zawierać wady wykazane w opisie Produktu. Jeśli opis Produktu nie zawiera informacji na temat wad, oznacza to, że Produkt jest nowy i wolny od wad.
 • 2 Składanie i realizacja zamówień
 1. Zamówienia są składane za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, po wybraniu Produktu/Produktów, podaniu danych osobowych koniecznych do wysyłki i faktury VAT oraz po dokonaniu wyboru formy płatności.
 2. Możliwe jest także złożenie zamówienia za pomocą adresu e‑mail: poczta@ajaczytam.pl, które składa się podając informacje wymienione w § 2 ust. 1.
 3. Klient składa zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od BJ Service wiadomość e-mail, która potwierdza otrzymanie zamówienia i wykazuje jego poszczególne pozycje (potwierdzenie otrzymania zamówienia).
 5. W przypadku zamówień z opcją płatności „przy odbiorze”, Klient w wiadomości e‑mail potwierdzającej złożenie zamówienia otrzymuje prośbę o dodatkowe potwierdzenie chęci zakupu Produktu.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy BJ Service prześle do Klienta w formie wiadomości e-mail potwierdzenie realizacji zamówienia.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, gdy BJ Service nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, klient ma prawo wyboru czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 8. Po potwierdzeniu realizacji zamówienia i otrzymaniu zapłaty (otrzymanie zapłaty nie jest wymagane jedynie w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem) BJ Service rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
 9. BJ Service zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. BJ Service zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.
 • 3 Ceny towarów, dostawy oraz formy płatności
 1. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT).
 2. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo w formularzu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (wraz z kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Produkty dostarczane są za pośrednictwem  Poczty Polskiej  lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy są następujące:
  1. przesyłka kurierska na terenie Polski: opłata 12 PLN,
  2. wysyłka do paczkomatu na terenie Polski: opłata 9 PLN,
  3. przesyłka przy zamówieniu powyżej 58,99 PLN na terenie Polski za darmo,
  4. przesyłka pocztowa (akceptowana tylko zapłata przelewem) na terenie UE: kwota opłaty zgodnie z bieżącym cennikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,
  5. przesyłka pocztowa w przypadku zapłaty przelewem poza granicami UE: kwota opłaty zgodnie z bieżącym cennikiem Poczty Polskiej  lub firmy kurierskiej.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT, którą Klient otrzyma wraz z Produktem.
 6. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. Płatność przy odbiorze (niedostępne w przypadku zamówienia z adresem doręczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej),
  2. Przelewem bankowym na konto wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 7. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty.
 • 4 Czas realizacji zamówień
 1. Termin realizacji zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez BJ Service.
 • 5 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 3. Przedmiot zamówienia ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia na adres BJ Service.
 4. BJ Service gwarantuje zwrot ceny Produktu wraz z kosztem wysyłki. Po otrzymaniu zwrotnej przesyłki pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe. Klient ponosi koszty przesyłki odesłania towaru, Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. W przypadku, gdy z powodu zwrotu jednego z Produktów, łączna wartość zamówienia będzie niższa niż 50 PLN, wówczas doliczone zostaną koszty przesyłki zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 6. Prawo Klienta (konsumenta) do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje wobec Produktów w postaci a) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (w szczególności książek elektronicznych typu ebook).
 • 6 Reklamacje
 1. Wszystkie Produkty znajdujące się Sklepie są produktami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości wydawcy/producenta.
 2. BJ Service odpowiada za niezgodność Produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wobec Klientów będących Konsumentami BJ Service odpowiada za niezgodność Produktu konsumpcyjnego z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, Nr 141 poz. 1176).
 4. Względem Klientów nie będących Konsumentami BJ Service odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, Nr 121).
 5. W przypadku niezgodności Produktu z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Prosimy w takim przypadku o kontakt ze Sklepem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu w celu dalszych ustaleń reklamacyjnych bądź przesłanie reklamowanego Produktu wraz z pisemnym oświadczeniem zawierającym następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania i żądania reklamującego. Składając reklamację Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu zakupu lub co najmniej podania numeru zamówienia.
 • 7 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest BJ Service. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez BJ Service oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy BJ Service a Klientem jest prawo polskie.
 3. BJ Service zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego dokumentu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.